Projectes

Si bé la principal tasca de la Troca és la formació de persones joves i adultes, al llarg dels cursos hem anat bastint una sèrie de projectes que donen suport i complementen la labor formativa.

Espai canalla

L’espai canalla és un espai de cura d’infants menors de 3 anys que facilita l’assistència de les seves mares a les formacions que s’ofereixen a La Troca, per evitar que aquest sigui un motiu més d’exclusió que afecta majoritàriament les dones, qui encara a dia d’avui s’encarreguen principalment de les tasques reproductives.

En un moment on la pandèmia ha posat de relleu la centralitat de les tasques reproductives i de cures, volem ampliar les fronteres de la família com a àmbit proveïdor de cura i benestar, amb una resposta comunitària a una necessitat col·lectiva més que no pas individual.

L’espai funciona des de finals de 2020, convertint-se també en un espai de socialització per a les famílies on compartir la criança i cura dels seus fills i filles, comptant amb la presència d’una professional que organitza l’espai i que alhora pot assessorar sobre habilitats marentals/parentals, orientar facilitant nocions de criança conscient i ajudar resolent dubtes. Es demana a les famílies i a la resta de participants de La Troca el seu suport en la dinamització d’aquest espai, abans o després de les seves classes, per socialitzar les cures, generar nous vincles comunitaris i fomentar el suport mutu.

ForMap

El ForMap és un mapa interactiu de recursos formatius per a persones joves i adultes del barri de Sants. S’hi pot buscar i trobar informació sobre diferents cursos, formacions o tallers gratuïts o a preus assequibles, així com de les entitats, serveis i escoles que les ofereixen i que formen part de la Taula d’Educació de Persones Adultes.

Aquesta eina, impulsada per la Troca, es va dissenyar des de la Taula d’Educació de Persones Adultes dels barris de Sants. El fet de ser una eina col·laborativa permet una certa actualització de l’oferta, que d’una altra manera seria impossible.

Xarxa Comunitària d'Ocupació (XACO)

El pla estratègic d’acompanyament a la recerca de feina a les participants de la Troca, ens ha dut a participar activament en diferents xarxes, una d’elles la Xarxa comunal d’ocupació, que hem dissenyat i posat en marxa, conjuntament amb altres entitats de l’Economia social i solidària dels barris de Sants.

La Xarxa és una estructura comunal en la qual la interacció entre demandants de feina i oferents deixa de ser una relació individual entre una treballadora i un agent econòmic. A la xarxa convergeixen les necessitats de contractació de l’economia local i les de treballar de les veïnes en atur. D’aquesta manera la interacció es fa a través d’aquest mecanisme que fa les funcions de cerca i selecció de personal segons criteris els socials que demanda la comunitat.

Comissió de formació

ACOF està integrada per cinc entitats que des de l’any 2011 treballem plegades dins de l’àmbit de l’ensenyament de llengua i l’alfabetització per millorar la formació de les persones que s’hi dediquen i els materials didàctics.

ACOF va néixer dins del marc de la Coordinadora de la Llengua de l’Ajuntament de Barcelona, una plataforma d’entitats d’acollida sociolingüística que aplega més de 70 entitats i institucions de Barcelona. Així doncs, la feina d’ACOF repercuteix en totes les entitats de la Coordinadora de la Llengua i de la Xarxa d’Acollida, i cada cop més, en professionals de les institucions públiques i persones voluntàries d’arreu del país.

Tastet

Els Programes de Diversificació Curricular (PDC) neixen com a mesura específica d’atenció a la diversitat a l’ESO amb l’objectiu d’afavorir que l’alumnat que ho requereixi assoleixi els objectius i les competències bàsiques de l’etapa educativa obligatòria i obtingui el títol de graduat en ESO mitjançant una flexibilització curricular.

Al districte de Sants-Montjuïc l’alumnat que participa en aquests programes combina 10h setmanals de treball competencial a l’aula del centre educatiu amb 10h setmanals d’estades formatives, en diferents empreses o entitats diferents al llarg de tot el curs.

Entre el 2019 i el 2021 La Troca va col·laborar al PDC de Sants-Montjuïc amb els Tastets d’Oficis, encarregant-se de la recerca d’entitats i empreses que participessin al programa i del seu acompanyament, així com de la intermediació entre aquestes i els centres educatius.

Acompanyament escolaritat

Arran de la pandèmia, es va posar en evidència la dificultat de moltes famílies per poder donar suport acadèmic als fills i filles, ja sigui per la bretxa digital, per la manca de coneixement de la llengua d’acollida i/o per no comptar amb formació acadèmica bàsica.

Per fer front a aquesta situació i tenint en compte les dificultats per conciliar formació, vida laboral i familiar, des de l’any 2020, la Troca ens coordinem amb les escoles del barri per oferir formacions de català i alfabetització digital a les famílies, dins les mateixes escoles, treballant de forma transversal el sistema educatiu, el lleure i la criança.

Espai d'orientació

Espai on rebre orientació i acompanyament formatiu i laboral, especialment en aquells processos de retorn al sistema educatiu, l’homologació o reconeixement d’estudis, en la recerca de formació ocupacional i de feina.
Especialment adreçat a les persones sense papers o sense referents als serveis públics.
Disposem d’un ampli coneixement de la resta de serveis, recursos i entitats del territori i la ciutat, amb els quals treballem en xarxa, per tal de donar resposta a les necessitats de les persones que atenem.

Cal demanar cita prèvia.

Acompanya'm

L’Espai d’acompanyament a tràmits neix a partir de les necessitats detectades durant el confinament de març a juny de 2020.

La crisi social, econòmica i sanitària provocada per la Covid-19 ha augmentat les dificultats per accedir a la informació i tramitació d’ajudes i prestacions amb totes les gestions telemàtiques que es deriven d’aquestes. El projecte s’inicia a l’abril de 2020 i ofereix suport i acompanyament en la realització de tràmits a les persones participants a La Troca.

També es realitzen formacions relacionades amb els tràmits més comuns per afavorir l’autonomia de les persones participants.

Assessoraments

L’expertesa en l’àmbit de la formació de persones adultes i el treball comunitari, a més del bon funcionament de La Troca, ens han permès que, d’un temps ençà, socialitzem la nostra experiència a través de taules rodones, xerrades i assessoraments.

Hem assessorat a l’Ajuntament de l’Hospitalet, la Xarxa d’escoles municipals de Persones Adultes de la Diputació de Barcelona. Formem part del Comitè d’experts del Programa de noves oportunitats educatives (NOE) de la Diputació de Barcelona i de la Comissió d’Aprenentatges al llarg de la vida de persones adultes, del Consell Educatiu Municipal de Barcelona.

Passaport d'aprenentatge

Inspirant-nos en el Passaport Edunauta, que està impulsant la Fundació Bofill per infants de 3 a 12 anys, i conjuntament amb aquesta fundació i la cooperativa +Educació, vam idear el Passaport d’Aprenentatge per persones adultes.

Partint de la idea que s’aprèn en molts moments, a molts espais i de moltes maneres diverses, el passaport d’aprenentatge pretén visibilitzar i connectar tots els agents compromesos amb l’educació de les persones joves i adultes als barris de Sants.

El viatge té per objectius reconèixer els aprenentatges que hem adquirit al llarg de la vida, detectar quins aprenentatges necessitem o ens agradaria seguir desenvolupant, i identificar els agents que ens poden ajudar a assolir-los.