La nostra història

La història comença…

…just a finals de 2015, amb l’atzarosa trobada d’un grup de persones amb moltes ganes de transformar el món de l’educació permanent de persones adultes.

Assentades les bases del projecte, dissenyada l’estratègia d’actuació i cercades les primeres aliances, vam aconseguir definir les línies bàsiques de la iniciativa, de manera que al llarg de 2016 vam avançar força en la seva concreció.

2017: procés participatiu

L’obtenció del Premi per a projectes innovadors per a la qualitat democràtica a principis de 2017 va suposar una forta embranzida al projecte. Més enllà del reconeixement i de la visibilitat que vam aconseguir, el premi ens va possibilitar posar en marxa la primera part del projecte: la realització d’un procés participatiu per decidir, de manera col·lectiva, com havia de ser l’Escola comunitària que el nostre barri necessitava.

El procés participatiu va tenir el seu moment clau els dies 25, 26, 27 i 28 d’octubre de 2017, quan es van celebrar les 4 sessions plenàries entorn el següents eixos: diagnosi, competències, pedagògic i el de gestió i construcció de xarxa.

Podeu consultar els diversos documents de cada sessió en la secció del procés participatiu.

> MÉS SOBRE EL PROCÉS PARTICIPATIU

2018: Prova pilot

De gener a juliol de 2018 vam posar en marxa la prova pilot de La Troca, a la recent estrenada Lleialtat Santsenca, que ens va permetre posar en pràctica totes aquelles conclusions i metodologies recollides en el procés participatiu i la diagnosi de necessitats realitzades.

La prova pilot va permetre assentar les bases per caminar cap a la consolidació de La Troca i va validar la necessitat que els barris de Sants tenen d’un projecte formatiu per a les persones joves i adultes, amb una oferta àmplia que promou un espai de cohesió entre persones diverses, que potencia la participació de tota la comunitat i que, en definitiva, treballa per un canvi de paradigma de l’educació de les persones adultes, on realment la persona, les seves característiques i necessitats estan al centre. A més, va fer aflorar una demanda invisibilitzada: en paraules del Josep Maria Domingo, president de l’Associació de Veïns i Veïnes Centre Social de Sants, «sabíem que el barri necessitava alguna cosa però no sabíem el què, el que li faltava era una Troca».

2018-2022: Consolidació

Els cursos 2018/19, 2019/20, 2020/21 i 2021/22 han estat de consolidació de la proposta de La Troca. Al llarg d’aquests anys s’han format a l’escola més de 1.800 persones de totes les edats i procedències ben diverses, gràcies a la col·laboració voluntària d’una cinquantena de veïnes i veïns del barri i la feina d’un equip de 8 treballadores.

A banda dels cursos i tallers, La Troca ha obert un servei d’acompanyament a tràmits i orientació formativa i laboral, i un espai d’acompanyament a la petita infància per facilitar l’accés a la formació de les mares. També ha creat la Taula d’Educació de Persones Adultes de Sants -espai de trobada dels diversos agents formatius del territori- i el ForMap, el mapa interactiu de la formació de persones adultes del barri.

Malgrat tots aquests passos ferms cap a la consolidació, La Troca hores d’ara només ha aconseguit garantir un terç del seu pressupost, mitjançant el conveni de gestió comunitària de la Lleialtat Santsenca. El gruix del finançament de La Troca continua depenent de les convocatòries de subvencions públiques, entre les quals no existeix un encaix que comprengui la globalitat de l’escola en totes les seves vessants (formació bàsica de persones adultes, inclusió de persones migrades, atenció a dones, dinamització de persones grans, etc).

Reptes pendents: Cap a on anem

Actualment dediquem gran part dels nostres esforços a oferir formacions en les competències més bàsiques (alfabetització, catalans i castellans inicials, informàtica, etc.), per a les que hi ha molta demanda i llistes d’espera que no paren d’omplir-se. En un futur aspirem a ampliar les formacions, podent arribar a cobrir d’altres necessitats detectades com el GESO, preparació per a proves d’accés, etc. Un dels reptes a nivell de reconeixement és poder certificar les formacions convertint-nos finalment en escola pública de gestió comunitària amb una oferta formativa reglada.