#LiantLaTroca: repensant la formació de persones joves i adultes des de l’acció comunitària

des. 6, 2017

Des de fa un parell d’anys, un grup ben divers de persones –vinculades a la formació de persones adultes, al treball comunitari i al teixit social de Barcelona– treballem per fer realitat un projecte educatiu transformador: posar en marxa una Escola Comunitària de Formació Permanent al barri de Sants. És a dir, engegar una escola (pública, amb finançament municipal, i de gestió comunitària) que doni resposta a les necessitats formatives que joves i adultes tenim, i ens permeti aprendre a desenvolupar-nos com a persones autònomes i crítiques en tots els àmbits de les nostres  vides.

La Troca –nom propi del projecte– compta amb el suport inicial de l’Ajuntament de Barcelona i ens plantegem aproximar l’educació de persones joves i adultes a la gestió comunitària i, si és possible, donar respostes pràctiques a alguns dels reptes actuals entorn aquesta formació: quina oferta de competències bàsiques (no només acadèmiques, sinó personals i ciutadanes) s’ha d’oferir, qui ha de decidir quina és l’oferta vàlida per a un entorn determinat, com es crea xarxa i no centres tancats en sí mateixos, qui controla el funcionament d’aquests projectes, com han de ser les relacions amb l’administració pública i el territori… Perfilar les respostes de forma participada amb la comunitat de Sants serà un intent d’investigació des de la pràctica.

Freire deia que en educació sempre responem a preguntes que ningú no ens ha fet, quan en realitat cal desenvolupar una pedagogia de la pregunta. Fent nostres aquestes paraules, abans d’obrir les portes de La Troca, hem decidit organitzat un procés participatiu per acabar de definir el projecte, que culminarà amb unes jornades a finals d’aquest mes d’octubre de 2017. En elles serà el veïnat de Sants qui tingui la paraula, així com el seu teixit associatiu i l’Administració municipal, de qui també necessitem recollir l’expertesa i rebre el suport econòmic per engegar i sostenir l’escola.

Actualment, a Barcelona la major part de l’oferta formativa per a persones adultes prové del sector privat (acadèmies amb afany de lucre o entitats del tercer sector social amb voluntat de servei públic, en gran part sostingudes per voluntariat,) o de l’administració pública supramunicipal que la dissenya amb una orientació predominantment acadèmica i amb poca participació del territori. En aquesta tessitura, se’ns fa indispensable reconèixer la bona feina que tantes professionals i voluntaries desenvolupen, habitualment en condicions poc òptimes per a l’acció educativa, a fi de minimitzar els perjudicis sobre les persones que es troben amb ofertes formatives que, o bé responen a la idea de negoci (acadèmies), o bé s’adapten a algunes necessitats reals que presenten les persones del territori (titulacions acadèmiques), deixant de banda algunes d’altres fonamentals per a la vida comunitària, com l’educació i la gestió ciutadana i medioambiental o l’orientació formativa i laboral; deixant de banda, a més, a aquelles persones que no acostumen a participar en processos formatius.

En aquest sentit, des de La Troca, comptant amb anys d’experiència en el camp de la formació permanent, estem construint una proposta de formació que volem contrastar amb persones diverses dels barris de Sants per millorar-la i enriquir-la, com si es tractés d’escolpir-la, per tal que respongui a la comunitat d’on neix i ha de créixer. En aquesta línia, la passada primavera vam engegar el procés participatiu  que ens està permetent conèixer les necessitats del territori, així com les ofertes formatives ja existents, les possibles mancances, i fer xarxa amb els diferents agents que ja hi treballen. Fruit d’aquest camí recorregut, la proposta d’escola comunitària s’erigeix no com “la solució”, sinó amb la voluntat d’enfortir una xarxa de formacions de persones joves i adultes que es fan al barri i donar resposta a les necessitats formatives no cobertes.

Som plenament conscients que el model que estem plantejant presenta dificultats, però són les dificultats pròpies de qualsevol espai pensat des de la horitzontalitat; des del donar veu a qui n’ha de fer ús; des de l’estendre la mà als projectes veïns, fent xarxa colze a colze; des de la intuïció que hi haurà conflictes però que creixerem resolent-los; i des del tenir clar que tot això ho volem fer juntes, independentment del rol que desenvolupem a la Troca o al barri, o justament buscant deconstruir aquests rols i adaptar-los per contribuir a crear una societat més justa.

No volem obrir un procés participatiu puntual, sinó que pretenem que la participació sigui permanent, doncs és un dels trets identitaris de la Troca, que neix amb la vocació de ser un projecte de gestió comunitària, en què les persones que hi participen -els i les “alumnes” i “professores”- i el teixit associatiu de Sants cogestionin el projecte. No ens volem limitar a ser un lloc on aprendre i ensenyar, sinó que projectem esdevenir un espai on aprendre i empoderar-nos per actuar a la societat amb criteri propi i esperit transformador. A participar només s’aprèn participant, i La Troca vol ser una escola de participació, des de l’aula, passant pel projecte, fins al barri i la societat en general.

Assumim com un dels principals reptes el d’incorporar a les persones que normalment no participen a cap espai sociocultural ni educatiu, que no assisteixen a cap acció formativa, bé sigui per circumstàncies socioeconòmiques o personals. És el que anomenem no-públic i que volem que esdevingui públic actiu, agent protagonista d’aquest projecte.  Per fer-ho possible, és imprescindible la complicitat i col·laboració dels agents del territori, així com les persones implicades que comparteixin aquest neguit per democratitzar l’educació permanent sense deixar ningú fora, fent-la accessible a tots els col·lectius de la nostra societat.

Caminem cap un horitzó clar: dotar-nos d’una educació més democràtica i adaptable a les diferents necessitats personals. I ho fem gaudint, compartint i sobre tot aprenent del procés, un procés que, per nosaltres, ja està sent una veritable escola comunitària.

Si vols sumar-te a aquesta aventura, totes les mans són benvingudes. Participa a les sessions plenàries del procés participatiu els propers dies. Els pots consultar al web.

Enllaç original: http://diarieducacio.cat/liantlatroca-repensant-formacio-persones-joves-adultes-laccio-comunitaria/#.Wen6bqwHZ_N.twitter